ronald gerber

2003

digitale Fotografien, variable Größen, 2003

Alla Stenar, SE